ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ให้ผู้นำชุมชนแขวงสมเด็จเจ้าพระยา


วันอังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 ทีม U2T แขวงสมเด็จเจ้าพระยา ได้เข้าร่วมกิจกรรม รวมพลังพิชิต COVID - 19 ด้วยวัคซีน โดยได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความปลอดภัย สะอาด และปราศจากเชื้อโรค
ทั้งนี้ ทีม U2T ได้ดำเนินการส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ให้กับผู้นำชุมชนทั้งสองชุมชน พร้อมทั้งรณรงค์เรื่องการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในพื้นที่แขวงสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
เวลา 10 : 30 น. ทีม U2T แขวงสมเด็จเจ้าพระยาทุกท่าน ได้นำเจลแอลกอฮอล์ไปส่งมอบให้กับนายสัมฤทธิ์ เอื้อโชติพณิช ผู้นำชุมชนสวนสมเด็จย่า
เวลา 11 : 00 น. ทีม U2T แขวงสมเด็จเจ้าพระยาทุกท่าน ได้นำเจลแอลกอฮอล์ไปส่งมอบให้กับนายอุดม ศรีศุภภักดี ผู้นำชุมชนซอยช่างนาค-สะพานยาว