ลงพื้นที่สำรวจสถานที่จัดโครงการในแขวงสมเด็จเจ้าพระยา


วันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 คณะทำงานในโครงการ U2T แขวงสมเด็จเจ้าพระยา ได้ปรึกษาหารือกัน และลงพื้นที่ ณ วัดอนงคารามวรวิหาร เพื่อจัดหาสถานที่ที่สะดวก และสามารถรองรับประชาชนได้ จำนวน 25 คน ในการจัดโครงการสำหรับเดือนตุลาคมนี้ ให้แก่ประชาชนชุมชนสวนสมเด็จย่า และประชาชนชุมชนซอยช่างนาค-สะพานยาวแขวงสมเด็จเจ้าพระยา