ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมทำเจลแอลกอฮอล์ ในแขวงคลองสาน


วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 คณะทำงานในโครงการ U2T แขวงคลองสานได้ดำเนินการลงพื้นที่ตามชุมชนต่าง ๆ ในแขวงคลองสาน อาทิ ชุมชนซอยถนนแยกถนนเชียงใหม่ ชุมชนเจริญรัถ 5 ชุมชนวัดทองธรรมชาติ เป็นต้น เพื่อแจกเจลแอลกอฮอล์และประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ ที่ทางผู้รับจ้างในโครงการ U2T แขวงคลองสานจะดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและให้ความรู้การทำเจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์ และน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์แก่ประชาชนในชุมชนแขวงคลองสาน โดยโครงการนี้จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564