สร้างสรรค์แนวคิด พิชิตโครงการแข่งขัน Hackathon


วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ผู้รับจ้างโครงการ U2T แขวงสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับแขวงคลองสานได้ดำเนินกิจกรรม “สร้างสรรค์แนวคิดพิชิตโครงการแข่งขัน Hackathon” โดยผู้รับจ้างทั้ง 2 แขวงดังกล่าว ได้วางแผนการปฏิบัติโครงการ “การยกระดับการท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ” เพื่อเสนอต่อที่ประชุมโครงการแข่งขัน Hackathon ในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลาง