อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลสุขภาพชุมชน


วันอาทิตย์ ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ทีมงาน U2T แขวงคลองสาน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลสุขภาพชุมชน ณ ชุมชนแยกถนนเชียงใหม่ อธิบายให้ความรู้เรื่องของหลักโภชนาการ การคำนวณหามวลดัชนีของร่างกาย สรรพคุณของสมุนไพรป้องกันโควิด 19 รวมทั้งการสาธิตขั้นตอนการทำน้ำสมุนไพร ได้แก่ น้ำกระชายโซดา น้ำขิง ข่า ตะไคร้ กระชาย ให้แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมอบรม โดยมี นายธนากร วัฒนเวช และนางสาวพิมพิกา เก่งกล้า เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้