U2T บางครุ เปิดเพจ FB ประชาสัมพันธ์


ทีมงาน U2T ตำบลบางครุ ได้ร่วมกันสร้าง Facebook Page “U2T ตำบลบางครุ” เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ หรือผลิตภัณฑ์ ของตำบลให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้การเปิดเพจนอกจากประชาสัมพันธ์แล้ว ยังได้เพิ่มช่องทางการติดต่อร้องทุกข์ เพื่อเพิ่มผลสำเร็จตามจุดประสงค์ของโครงการ U2T
ผู้ที่สนใจสามารถไปเยี่ยมชมเพจ U2T ตำบลบางครุ ได้ที่ https://www.facebook.com/U2T-ตำบลบางครุ-102943518689078