ลงพื้นที่เพื่อเข้าพบหัวหน้า กศน. ตำบลบางครุ


วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 คณะดำเนินงานของตำบลบางครุ ประกอบด้วย ประชาชน บัณฑิต และนักศึกษา ได้เข้าพบหัวหน้า กศน. ของตำบลบางครุ เพื่อหารายชื่อผู้สนใจร่วมโครงการ อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนแนวคิด ตลอดจนวิธีการทำงานจากคนในพื้นที่ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจในตำบล