สมกลอยเหรียญโปรยทานส่งเสริมสัมมาชีพในตำบล


วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 คณะดำเนินงาน U2T ตำบลบางครุ ประกอบด้วย ประชาชน บัณฑิต และนักศึกษา ได้เข้าพบเจ้าของกิจการ “สมกลอยเหรียญโปรยทาน” เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด วิธีการทำงานจากคนในพื้นที่ รวมถึงถามไถ่สารทุกข์สุขดิบความเป็นอยู่ในช่วงที่โควิด 19 ระบาด เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและเฝ้าระวังโควิด 19 ในตำบลอื่น ๆ