ทีมคลองสานเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านสื่อออนไลน์


วันพุธที่ 7 และ วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ตัวแทนทีม U2T แขวงคลองสาน ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านสื่อออนไลน์ เรื่องการทำคลิปและตัดต่อวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ โปรแกรม KineMaster โดยได้เข้าอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้และแบ่งปันให้กับทีมงานในเรื่องการตัดต่อคลิปวิดีโอ สำหรับการประมวลภาพกิจกรรมและสรุปผลการดำเนินการจัดโครงการ ผ่านรูปแบบสื่อวิดีโอ