อบรมการจัดทำผลงานและนำเสนอตามกระบวนการ Infographic


วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ทีมงาน U2T แขวงสมเด็จเจ้าพระยา ได้เข้าร่วมฝึกอบรมวิธีการจัดทำผลงานและนำเสนอตามกระบวนการ Infographic ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ แนวคิดวิธีการสร้างสื่อนำเสนอ และจัดสรรข้อมูลที่มีจำนวนมากให้เกิดความสวยงาม น่าสนใจ เข้าใจ และอ่านง่ายขึ้น ในรูปแบบของ Presentation สำหรับงานนำเสนอ สื่อสารและการประชาสัมพันธ์