อบรมการสร้างและนำเสนอผลงานตามกระบวนการ Infographic


วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ทีมงาน U2T ของตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมฝึกอบรมวิธีการสร้างและนำเสนอผลงานตามกระบวนการ Infographic ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ แนวคิด วิธีการสร้างสื่อนำเสนอ และจัดสรรข้อมูลจำนวนมากให้สวยงาม น่าสนใจ เข้าใจง่าย ในรูปแบบของ Presentation สำหรับงานนำเสนอ สื่อสาร และประชาสัมพันธ์