ประชุมออนไลน์ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินโครงการ


วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ทีม U2T แขวงสมเด็จเจ้าพระยา ทีมบัณฑิต ได้ร่วมประชุมออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินโครงการที่จะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมทั้งหมดและกำหนดระยะเวลาในการจัดโครงการใหม่ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน และเพื่อรับทราบเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลลงระบบ PBM 16 ประเด็น และ 14 ตัวชี้วัด