ลงพื้นที่สำรวจชุมชนหลังจากรัฐบาลคลายล็อกดาวน์


วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 ตัวแทนของประชาชนในทีมงาน U2T แขวงสมเด็จเจ้าพระยา ได้ลงพื้นที่สำรวจชุมชนสวนสมเด็จย่า และชุมชนซอยช่างนาค - สะพานยาว หลังจากการคลายล็อกดาวน์ พบว่า ประชาชนในชุมชนทั้ง 2 ชุมชน ได้รับผลกระทบในด้านการประกอบอาชีพ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID - 19 ) จากข้อมูลดังกล่าวทีมงาน U2T แขวงสมเด็จเจ้าพระยาจะได้นำมาพิจารณาเพื่อจัดทำโครงการในเดือนถัดไป