แจกเจลแอลกอฮอล์และโบรชัวร์ให้แก่ แขวงคลองสาน


เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 ทีม U2T แขวงคลองสาน ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยได้นำเจลแอลกอฮอล์ และโบรชัวร์ U2T รวมพลังพิชิต COVID-19 ด้วยวัคซีน ลงพื้นที่แจกจ่ายให้กับประชาชน พร้อมทั้งรณรงค์เรื่องการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในพื้นที่แขวงคลองสาน
ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากประธานชุมชนและผู้นำชุมชนแขวงคลองสานเป็นอย่างดี โดยได้อำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นตัวแทนรับมอบเจลแอลกอฮอล์และโบรชัวร์ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในชุมชนต่อไป