ลงพื้นที่ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์และการดำเนินโครงการตำบลบางจาก


วันที่ 8 - 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ทีมงาน U2T ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้ลงพื้นที่ทำจิตอาสาในพื้นที่ ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากประธานชุมชนและผู้นำชุมชนตำบลบางจากทั้ง 9 หมู่ เป็นอย่างดี โดยได้อำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ พร้อมทั้งยังเป็นตัวแทนรับมอบเจลแอลกอฮอล์ เพื่อนำเจลแอลกอฮอล์ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในหมู่บ้านของตนเอง สำหรับป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Covid – 19 ที่กำลังระบาดในขณะนี้ และเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการอบรม นอกจากนี้ทีมงาน U2T ยังได้พูดคุยกับผู้นำชุมชน ผลลัพธ์คือ คนในชุมชนทั้ง 9 หมู่ มีความพร้อมในการจัดโครงการอบรมและดีใจที่ทีมงาน U2T ของตำบลบางจากได้นำเจลแอลกอฮอล์รวมพลังพิชิต COVID-19 ด้วยวัคซีน ลงพื้นที่แจกจ่ายให้กับประชาชน อีกทั้งยังได้รับความรู้จากการรณรงค์เรื่องการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางจากด้วย