อบรมเชิงปฏิบัติการทำเจลแอลกอฮอล์


วันเสาร์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ทีมงาน U2T แขวงคลองสาน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการทำเจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์ และน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ ณ ชุมชนหลังโรงเรียนสารพัดช่างธนบุรี โดยได้สาธิตขั้นตอนการทำเจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอกอฮอล์ และน้ำยาทำความสะอาด อเนกประสงค์ รวมไปถึงได้สาธิตวิธีการผสมน้ำกับน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ในอัตราส่วนที่เหมาะสมก่อนการนำไปใช้