• +66 (02) 890 2292
  • Edtech@dru.ac.th

  • OBS

    การสร้างวิดีโอการสอนด้วย OBS

  • Adobe Express

    การสร้างวีดิโอนำเสนอด้วย Adobe Express

  • Powtoon

    การสร้าง Animation อย่างง่ายด้วย Powtoon


เริ่มเรียนรู้วิธีใช้งาน

เครื่องมือในการจัดกิจกรรม

Best Tool for you

ระบบในการจัดการชั้นเรียน

Best Tool

การวัดและประเมินผล

การสร้างสื่อเสมือนจริง

Metaverse

เครื่องมือการสร้างสภาพแวดล้อมของโลกแห่งความจริงและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน จนกลายเป็น “ชุมชนโลกเสมือนจริง
Spatial.io
Metaverse

เครื่องมือ

ประชุมออนไลน์