• +66 (02) 890 2292
  • Edtech@dru.ac.th

การสร้างสื่อเสมือนจริง

Metaverse

เครื่องมือการสร้างสภาพแวดล้อมของโลกแห่งความจริงและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน จนกลายเป็น “ชุมชนโลกเสมือนจริง
Spatial.io
Metaverse