ติดต่อคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Get in Touch

Contact Info

  • เลขที่ 172 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

  • 02 890 1801-8 ต่อ 2131

    02 890 2292

  • edu.dru@dru.ac.th