ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

11
Oct

ขอเชิญร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)..

โครงการ Google for Education เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกับโรงเรียนเครือข่าย ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

Read More
9
Aug

รายชื่อผู้สอบผ่าน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2564(รอบเพิ่มเติม)..

การคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2564(รอบเพิ่มเติม) รายงานตัว ในวันที่ 11-25 สิงหาคม 2564

Read More
2
Aug

ประกาศ!!รายชื่อผู้เข้าสอบ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2564(รอบเพิ่มเติม)..

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2564(รอบเพิ่มเติม) สอบออนไลน์ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2564

Read More
21
Jul

แนวทางการจัดการเรียนการสอน online...

การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่1/2564 ตามประกาศมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 1/2564

Read More