รวมข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด รวม 70 รายการ   
รับสมัคร ป.วิชาชีพครู 2564
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัคร นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันนี้ถึงวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ https://edu.dru.ac.th/register64.php อ่านต่อ...

การรายงานตัว ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 63(พิเศษ)
ประกาศ!! การรายงานตัว ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 63(พิเศษ) รายละเอียดตามเอกสารแนบ อ่านต่อ...

รายชื่อผู้สอบผ่าน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 63(พิเศษ)
ประกาศ!!รายชื่อผู้สอบผ่านในการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2563 (พิเศษ) รายงานตัว ในวันที่ 9 มกราคม 2564 เริ่มเวลา9.00น. อาคาร 2 ชั้น 13 รายละเอียดตามเอกสารแนบ อ่านต่อ...

รายชื่อผู้เข้าสอบ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 63(พิเศษ)
ประกาศ!!รายชื่อผู้มีเข้าสอบในการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2563 (พิเศษ) รอบสุดท้ายในวันที่ 27 ธันวาคม 2563 เริ่มเวลา9.00น. เตรียมปากกา ยางลบ และดินสอ2B ผู้เข้าสอบทุกท่านต้องสวมแมสเข้าห้องสอบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ อ่านต่อ...

รับสมัคร ป.วิชาชีพครู 2563 รอบสุดท้าย...
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัคร นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 รอบสุดท้ายห้องสุดท้ายรับเพียง 30 คน เท่านั้น ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ผู้สนใจสามารถสมัครโดยตรงได้ที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รายละเอียดดังเอกสารแนบ อ่านต่อ...

ตารางเรียน ป.บัณฑิต รุ่น62 กลุ่ม 11-16
‎ประกาศ‬ เปิดภาคเรียนในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 สำหรับนักศึกษา‬ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่น บ 62 กลุ่ม 11- 16 ฝากกระจายข่าว และตารางเรียนด้วยค่ะ แล้วพบกันนะคะ‬ อ่านต่อ...

รายชื่อและห้องเรียน ป.วิชาชีพครู รุ่น บ63
รายชื่อและห้องเรียน นักศึกษา ป.วิชาชีพครู รุ่น บ63 กลุ่ม 11-15 เปิดเรียนในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 เริ่มเรียนเวลา 8:00น. อ่านต่อ...

รับสมัคร ป.วิชาชีพครู 2563 รอบขยายเวลา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัคร นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 รอบขยายเวลา ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ผู้สนใจสามารถสมัครโดยตรงได้ที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รายละเอียดดังเอกสารแนบ อ่านต่อ...

รับสมัคร ป.วิชาชีพครู 2563 รอบ2
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัคร นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 รอบ2 ระหว่างวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ผู้สนใจสามารถสมัครโดยตรงได้ที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รายละเอียดดังเอกสารแนบ อ่านต่อ...

รายชื่อผู้เข้าสอบ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 63..
ประกาศ!!รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจสอบเอกสารการสมัคร สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2563 ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบ อ่านต่อ...

รับสมัคร ป.วิชาชีพครู 2563
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัคร นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ผู้สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เพื่อสมัครเข้าศึกษา ได้ที่ https://forms.gle/7YgkCS6NJ2rvN9Lx9 อ่านต่อ...

ลงทะเบียนเข้าร่วม “โครงการยกระดับการเรียนรู้...
ลงทะเบียนเข้าร่วม “โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” โรงเรียนเขตพื้นที่บริการกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนเขตพื้นที่บริการจังหวัดสมุทรปราการ (เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับการติดต่อ) อ่านต่อ...

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
ประกาศ!! รายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2562 ปฐมนิเทศในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 นี้นะคะ อ่านต่อ...

รายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือก/สัมภาษณ์..
ประกาศ!! รายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือก/สัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562 อ่านต่อ...

รับสมัคร ป.วิชาชีพครู 2562
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัคร นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 ผู้สนใจสามารถซื้อใบสมัคร และยื่นเอกสารสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานคณะครุศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 13 รายละเอียดตามเอกสารแนบ อ่านต่อ...

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฟัง...
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฟัง-พูดภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในวันเสาร์ที่ 2, วันพุธที่ 13 และวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 8.00 - 17.00น. ณ อาคาร 2 ชั้น 6,7และชั้น 15 นักศึกษาสามารถรับหนังสืออบรมได้ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 8.30-16.30น. ณ ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 7 โดยนักศึกษาจะต้องนำสำเนาบัตรนักศึกษามายิ่นแสดงตนเพื่อรับหนังสือ หมายเหตุ* ถ้านักศึกษาไม่เข้าร่วมอบรม จะต้องอบรมชดเชยในรุ่นถัดไป อ่านต่อ...

รายชื่อและห้องเรียน ป.วิชาชีพครู รุ่น บ61
รายชื่อและห้องเรียน นักศึกษา ป.วิชาชีพครู รุ่น บ61 กลุ่ม 11-16 เปิดเรียนในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 เริ่มเรียนเวลา 8:00น. อ่านต่อ...

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
ประกาศ!! รายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2561 รอบที่ 2 (เพิ่มเติม) ปฐมนิเทศในวันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 นี้นะคะ อ่านต่อ...

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการสอบคัดเลือก/สัมภาษณ์..
ประกาศ!! รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการสอบคัดเลือก/สัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม) อ่านต่อ...

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
ประกาศ!! รายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2561 ปฐมนิเทศในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 นี้นะคะ อ่านต่อ...

รับสมัครเพิ่มเติม ป.วิชาชีพครู 2561
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 เพิ่มเติม กำหนดการและรายละเอียดดังไฟล์ประกอบ อ่านต่อ...

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการสอบคัดเลือก/สัมภาษณ์..
ประกาศ!! รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการสอบคัดเลือก/สัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 อ่านต่อ...

ขยายเวลาการรับสมัคร ป.วิชาชีพครู 2561
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561 กำหนดการและรายละเอียดดังไฟล์ประกอบ อ่านต่อ...

รับสมัคร ป.วิชาชีพครู 2561
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัคร นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ผู้สนใจสามารถซื้อใบสมัคร และยื่นเอกสารสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานคณะครุศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 13 รายละเอียดตามเอกสารแนบ อ่านต่อ...

กำหนดการสัมภาษณ์ครูคืนถิ่น 61
กำหนดการและรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 สำหรับนักศึกษาที่ผ่านเข้าสัมภาษณ์ ปี 1 ถึง ปี 3 อ่านต่อ...

ลงชื่ออบรมTOEIC ลักษณะ Boot Camp
ลงทะเบียนผู้สนใจเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการในลักษณะ Boot Camp เรื่อง เทคนิคการทำแบบทดสอบ TOEIC (Test of English for International Communication) วันที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 15 อ่านต่อ...

ประกาศ!! รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมวิทยฐานะ
ประกาศ!! รายชื่อผู้เข้าร่วม “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ” หน่วยพัฒนา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครูชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3) รุ่นที่ 8 วันที่ 24-27 เมษายน 2561 อ่านต่อ...

เปิดรับลงชื่อเรียน ป.วิชาชีพครู 2561
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับลงชื่อผู้ประสงค์เข้าศึกษา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 โปรดส่งรายละเอียดของท่าน เมื่อคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลับราชภัฏธนบุรี เปิดตรวจสอบคุณสมบัติผู้เรียน คณะฯจะติดต่อกลับหาท่าน เพื่อแจ้งรายละเอียดการยื่นเอกสารและหลักเกณฑ์ของคุรุสภาทั้งหมดให้ท่านทราบตามลำดับ อ่านต่อ...

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กำหนดการสำหรับผู้ประสงค์เข้าร่วม "การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ" ครูชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3) รุ่นที่ 9 ครูเชี่ยวชาญ (ค.ศ.4) รุ่นที่ 3 หน่วยพัฒนา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อ่านต่อ...

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561
เอกสารชี้แจงแนวทางเบื้องต้นการรับสมัคร การสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 สำหรับนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-5 อ่านต่อ...

รายชื่อและห้องเรียน ป.วิชาชีพครู รุ่น 60
รายชื่อและห้องเรียน นักศึกษา ป.วิชาชีพครู รุ่น 60 กลุ่ม 11-14 เปิดเรียนในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 เริ่มเรียนเวลา 8:00น. อ่านต่อ...

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
ประกาศ!! รายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2560 ปฐมนิเทศในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 นี้นะคะ อ่านต่อ...

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการสอบคัดเลือก/สัมภาษณ์
ประกาศ!! รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการสอบคัดเลือก/สัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560 อ่านต่อ...

ขยายเวลาการรับสมัคร ป.วิชาชีพครู 2560
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 กำหนดการและรายละเอียดดังไฟล์ประกอบ อ่านต่อ...

กำหนดการและหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง60
กำหนดการและหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง โครงการอบรมปฐมนิเทศการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพสำหรับนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 5-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ บ้านสวนยอแซฟ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม อ่านต่อ...

กำหนดการรับสมัคร ป.วิชาชีพครู 2560
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 กำหนดการและรายละเอียดดังไฟล์ประกอบ อ่านต่อ...

ประกาศยกเลิก” อบรม 9 มาตรฐานวิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี “ประกาศยกเลิก” โครงการอบรม 9 มาตรฐานวิชาชีพครูในรุ่นที่ 2 ทั้งนี้ในส่วนผู้เข้าร่วมอบรมที่ได้รายงานตัวและชำระเงินไว้แล้ว ให้นำใบเสร็จมาแสดงเพื่อรับเงินคืนได้ที่สำนักงานคณะครุศาสตร์ อ่านต่อ...

ประกาศ!! รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมวิทยฐานะ
ประกาศ!! รายชื่อผู้เข้าร่วม “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ” หน่วยพัฒนา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครูชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3) รุ่นที่ 8 วันที่ 3-5 และ 7 เมษายน 2560 อ่านต่อ...

อบรม ม.ความรู้วิชาชีพครู 9 มาตรฐาน รุ่น 2
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม มาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559 รุ่นที่2 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2560 ในวันทำการ จันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 9.00 - 19.00น. และศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เวลา 9.00 - 16.00น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานคณะครุศาสตร์ โทร 02-890-1801-8 ต่อ 2131 โทรสาร 02-8902292 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์ประกอบด้านล่าง อ่านต่อ...

กำหนดการสำหรับอบรมวิทยฐานะ
กำหนดการสำหรับผู้ประสงค์เข้าร่วม "การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ" ครูชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3) รุ่นที่ ๘ ครูเชี่ยวชาญ (ค.ศ.4) รุ่นที่ ๓ หน่วยพัฒนา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อ่านต่อ...

การเลือกตั้งนายกสโมสรและสมาชิกสภาฯ
ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่องการเลือกตั้งนายกสโมสรและสมาชิกสภานักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียดตามไฟล์ประกอบด้านล่าง อ่านต่อ...

รายชื่อผู้สมัครอบรม 9 มาตรฐานวิชาชีพครู
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครอบรม 9 มาตรฐานวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากไฟล์ประกอบด้านล่าง อ่านต่อ...

เปิดอบรม ม.ความรู้วิชาชีพครู 9 มาตรฐาน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม มาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2560 ในวันทำการ จันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 9.00 - 19.00น. และศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เวลา 9.00 - 16.00น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานคณะครุศาสตร์ โทร 02-890-1801-8 ต่อ 2131 โทรสาร 02-8902292 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์ประกอบด้านล่าง อ่านต่อ...

รายชื่อและห้องเรียน ป.วิชาชีพครู รุ่น 59
รายชื่อและห้องเรียน นักศึกษา ป.วิชาชีพครู รุ่น 59 กลุ่ม 11-16 เปิดเรียนในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 เริ่มเรียนเวลา 8:00น. อ่านต่อ...

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
ประกาศ!! รายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2559 ปฐมนิเทศในวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559 นี้นะคะ อ่านต่อ...

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการสอบคัดเลือก/สัมภาษณ์
ประกาศ!! รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการสอบคัดเลือก/สัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559 อ่านต่อ...

โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นมหาวิทยาลัยคุณหมิง
ศูนย์อาเซียนศึกษาได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นประมาณ 1 เดือนกับมหาวิทยาลัยคุณหมิง มีกำหนดการเดินทางในช่วงปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม นักศึกษาที่ต้องการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 อ่านต่อ...

ขยายเวลาการรับสมัคร ป.วิชาชีพครู 2559
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559 กำหนดการและรายละเอียดดังไฟล์ประกอบ อ่านต่อ...

กำหนดการรับสมัคร ป.วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559 กำหนดการและรายละเอียดดังไฟล์ประกอบ อ่านต่อ...

กำหนดการเดินทางและหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง
กำหนดการและหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง โครงการอบรมปฐมนิเทศการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพสำหรับนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 23-24 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล "บ้านผู้หว่าน" อ.สามพราน จ.นครปฐม อ่านต่อ...