ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)..

ขอเชิญร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) โครงการ Google for Education เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกับโรงเรียนเครือข่ายและ Google partner ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงเรียนที่สนใจร่วมลงนามส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมในวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ผ่าน Google form

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน

รายละเอียดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)ตามเอกสารแนบ

  • share